Hjem

Med kompetanse for å se det øyet ikke ser

Vi utfører

  • Trykktest og termografering av din bolig iht Norsk Standard
  • Oppfølging av bygg under oppføring
  • Bistand ved eierskiftetvister
  • Inspeskjon og taksering av sopp, råte og skadedyrangrep

Verktøy

Ved bruk av termograferingskamera kan man avdekke feil ved boligens tetthet etc. Da kameraet måler svært nøyaktig avvik i overflatetemperatur, kan det dermed avdekkes luftlekkasjer, enten fra ut- eller innsiden av en bygning.

Referanser

Vi er veldig fornøyde med responstid, måten målingene blir utført på, profesjonelle rapporter til konkurransedyktige priser. Meget hyggelig og løsningsorientert personell.
-IEC-HUS Norge

Uavhengig kontroll

Grunnet stor oppdragsmengde over hele Norge og med det høy aktivitet har Termografi & Takst Consult AS valgt å skille ut sin virksomhet med Uavhengig Kontroll i et nytt selskap fra 01.01.15 for å rendyrke denne satsningen.

Termografering

Termograferingskamera kan avdekke feil ved boligens tetthet etc. Da kameraet måler svært nøyaktig avvik i overflatetemperatur, kan det avdekkes luftlekkasjer, enten fra ut- eller innsiden av en bygning.

Taktermografi

Fuktighet i takkonstruksjoner forringer isolasjonsverdien og øker energikostnadene. Vi har utviklet et system for søk etter fuktighet i isolasjonssjiktet på flate takkonstruksjoner.

Skadevurdering

Vi gir bistand i forbindelse med oppdagede feil og mangler ved din nykjøpte / solgte bolig. I slike saker foretar vi en helhetsvurdering av forholdene knyttet til en eiendomsoverdragelse.