Byggtermografi

Byggtermografi

Vi er spesialister innen følgende områder:

Trykktesting av bygg, både boliger og næringsbygg

Ved å trykkteste bygg finner vi ut om bygget oppfyller forskriftskrav til tetthet i klimaskjermen. Kravet har vært noe varierende fra det første kravet kom i 1981. Vi er ofte benyttet i tvistesaker og er derfor meget sterke i forståelsen av forskriftskravene. Vi bruker topp moderne utstyr og gjennomfører trykktesten iht NS-EN 13829 Bestemmelse av bygninger tetthet.

Vi har sentral godkjenning for uavhengig kontroll og utfører kontrollfunksjonen i din byggesak.

Røyktester

Det er ikke alltid det er hensiktsmessig å termografere for å påvise utettheter i klimaskjermen. I slike tilfeller kontrollerer vi denne ved å fylle huset med scenerøyk for så å påvise hvor luften siver inn, eller ut av bygget. Metoden brukes også for å kontrollere brannskiller mellom bo- og/eller bruksenheter.

Termografering

Vi bruker kun det beste av kameraer, med høy oppløsning for å detektere luftlekkasjer og andre bygningstekniske feil. Å termografere kan enklest forklares ved at vi skriver bilder med varme kontra med lys, som ved vanlig fotografering. Når termografering brukes til å påvise utettheter i klimaskjermen jobber vi i tråd med NS-EN 13187

Vi samarbeider med flere store aktører innen husproduksjon for å tetthetskontrollere hus under oppføring. Her anbefales det å teste både vindsperre og dampsperre. Første testen må utføres når bygget er tett utvendig, inkludert dører og vinduer montert. Sammen med denne testen foretas det også utvidet fuktkontroll i sviller for å sikre at det ikke bygges inn fukt i konstruksjon. Når så huset er ferdig isolert, og innvendig dampsperre montert foretas endelig trykktest og utgivelse av sertifikat. Ved å bruke denne metoden å jobbe på oppnår vi tette hus som får en vesentlig bedre tetthet enn det forskriften krever, ofte blir lekkasjetallet halvert, noe som får en positiv innvirkning på det årlige energibehovet.

I eldre bygg utarbeider vi tiltaksplan for hva som må gjøres for å forbedre lekkasjetallet, det kan være vel så nyttig å konsentrere seg om tettheten kontra tilleggsisolering!