Om oss

Om oss

Vi er et frittstående firma som foretar taksering og undersøkelser av boliger ved blant annet salg, refinansiering og byggelån. I tillegg til dette, takserer vi skader, foretar hus inspeksjoner og termografering, samt tetthetskontroll av boliger. Vårt mål er å bli et naturlig valg når det gjelder tjenester innen termografi, tetthetskontroll og samarbeidspartner i forbindelse med nybygg og bistand rundt luftlekkasje eller skader i bygg.

Firmaet ble etablert i 1995, men da het det Norsk Husinspeksjon & Skadetakst AS. Våre oppdragsgivere er alt fra forsikringsselskap og finansinstitusjoner til privatpersoner som ønsker bistand i forbindelse med salg og kjøp. Firmaet har for tiden 4 ansatte samt flere frittstående takstmenn/termografører tilknyttet vårt firma. Vår erfaring bygger på ca. 1000 hus inspeksjoner i året. Vi har ca. 350 oppdrag innenfor dette feltet.

Fra år 2000 har vi hatt en solid vekst og er i dag en av landets største aktører innen hus inspeksjoner forut for tegning av sopp-, råte- og skadedyrdekning, hvor Norsk Hussopp Forsikring er vår største oppdragsgiver.

Vi gjennomfører en mengde rapporter i forbindelse med tvister som oppstår ved eierskifte av boliger og jobber mye for store aktører innfor dette segmentet.

Videre har vi gjennomført en mengde befaringer i forbindelse med tvister som oppstår ved eierskifte av boliger.

Takstmenn med solid bakgrunn

Vi er utdannede takstmenn innenfor både Nito og Norges takserings forbund (NTF) med solid bakgrunn som tømrere og teknisk fagskole / mesterbrev innen nybygg, rehabilitering samt utbedring av forsikringsskader, så som brann, innbrudd og vann- /fuktskader. Vi er også utdannede bygg termografører samt sertifiserte innen tetthetskontroll av boliger iht. Norsk Standard. Flere av våre takstmenn er også sertifiserte for å foreta Boligsalgsrapporter i forbindelse med salg av boliger.