Termografi

Termografi

Termografering kan brukes til så mangt og kan lettest forklares som et “bilde av varmeforskjeller”. Det som skjer er at kameraet måler objektets infrarøde stråling og her avgir varmere objekter mer stråling enn de kalde objektene. Vårt utstyr overfører denne strålingen til to dimensjonale bilder som viser temperaturforskjeller med forskjellige farger. Ut i fra disse termogrammene eller “IR-bildene” kan vi da analysere bildene og angi hvor det er en luftlekkasje. Vi bruker termografering som et ledd for å avdekke feil ved byggets tetthet. Siden kameraet kan måle nøyaktige avvik i overflatetemperaturer, så kan vi “se” der hvor det er luftlekkasjer, dårlig tetting eller uisolerte deler av konstruksjonen enten fra ut- eller innsiden av en bygningskonstruksjon. Videre vil man kunne påvise eventuelle lekkasjer i for eksempel vannbåren gulvvarme, eller brudd på elektriske varmekabler. Termografi- & TakstConsult AS har tilknyttet seg samarbeidspartnere som er sertifisert innen el-termografering.

Videre foretar vi tetthetskontroll av bygninger iht. ”Blower-Door”-metoden. Ved bruk av denne metoden kan husets lekkasjetall sjekkes opp i mot spesifikke krav nedfelt i byggforskrifter, TEK 10 og Norsk Standard. Her settes bygget under både over- og undertrykk, og eksakte lekkasjetall genereres ved hjelp av dataprogram. Ved hjelp av termografering kan så lekkasjested påvises og tiltak for utbedring vurderes. For store lekkasjetall gir både høye energikostnader og usunt inneklima med påfølgende kondens- og muggsoppskader som er i strid med overnevnte byggeforskrifter.

Liten transformatorstasjon

Ved hjelp av termografi, kan man her se varmen som stasjonen avgir.

Jente og hund

Termogram av en jente og hunden hennes. Termografi avdekker alle temperatur forskjellene!

Luftlekkasje

Luftlekkasje rundt et takvindu. Termografi bruker vi for å dokumentere luftlekkasjer som kan finnes i de fleste konstruksjoner.

Luftlekkasje

Luftlekkasje rundt et takvindu. Ved hjelp av termografi kan man se tydelige “blå flammer” som er kald luft som trekker inn fra utsiden.

Dårlig isolering

Her kan man se at deler av konstruksjonen er tydelig dårlig isolert / dårlig tettet konstruksjon og tyder på dårlig utført arbeid av håndverkeren.

Store luftlekasjer

Dette er et termogram på utsiden av bygget og tyder på store luftlekkasjer i yttertaket. De “lyse flammene” er varm luft som strømmer ut fra gesimskassen og gir store fare for kondensskader.


Vika i Oslo

Termogram av et stort bygg i Vika, Oslo. Alle bygg kan termograferes!

Rådhuset i Oslo

Dette viser det ene tårnet på Rådhuset i oslo, i bakgrunnen kan man se Vika / Aker Brygge..

Fest på takterasse

Termografi kan brukes til så mangt, dette bildet ble tatt når det var mørkt og vi kan enkelt telle hvor mange som befinner seg på terrassen.