TTC – Trykktest & Termografi Consult AS

med kompetanse til å se det øyet ikke ser

Vi er spesialister innen følgende områder og står gjerne til tjeneste:

  • Trykktest og termografering av ditt bygg iht. gjeldende standard
  • Fullstendig fuktkontroll av kompakte tak, både ved bruk av drone og fuktmålinger.
  • Tilstands rapporter
  • Bistand ved eierskiftetvister
  • Lovpålagt uavhengig kontroll av våtrom og klimaskjerm
  • Drone inspeksjon av tak og fasader.  Vi har RO3 pilot lisens.

Ta kontakt med oss på 982 45 510

UAVHENGIG KONTROLL

Hensikten med uavhengig kontroll er å kvalitetssikre alle nye byggeprosjekter, og forsikre seg om at prosjektet oppfyller gjeldende krav til fuktsikring og lufttetthet i henhold til Byggteknisk forskrift. Kontrollen skal også bekrefte at arbeidene som er blitt gjort er utført i henhold til innleverte tegninger og arbeidsbeskrivelser.

TERMOGRAFERING

Termograferingskamera kan avdekke feil ved boligens tetthet etc. Da kameraet måler svært nøyaktig avvik i overflatetemperatur, kan det avdekkes luftlekkasjer, enten fra ut- eller innsiden av en bygning.

TAKTERMOGRAFI MED DRONE

Fuktighet i takkonstruksjoner forringer isolasjonsverdien og øker energikostnadene. Vi har utviklet et system for søk etter fuktighet i isolasjonssjiktet på flate takkonstruksjoner. Vi har RO3 lisens.

SKADEVURDERING

Vi gir bistand i forbindelse med oppdagede feil og mangler ved din nykjøpte/solgte bolig. I slike saker foretar vi en helhetsvurdering av forholdene knyttet til en eiendomsoverdragelse.

Kontakt oss

Telefon: 982 45 510
E-post: rolf@ttc-as.no

Din kontaktperson:
Rolf Ekholt
Takstingeniør, Nivå 3 Byggtermografør, RO3 Drone pilot

Adresse:
Hesteskoen 6C, 1408 Kråkstad

Om oss

Vi er et frittstående firma som er spesialister på uavhengig kontroll og trykktesting av bygninger i tråd med gjeldende forskriftskrav. I tillegg til dette foretar vi termografering og taksering og undersøkelser av boliger ved blant annet salg, refinansiering og byggelån.